rạng đông khai giảng khóa học tiếng anh

Ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc công ty phát biểu tại lễ khai giảng

Trong giai đoạn hội nhập kinh tế Quốc tế thì yêu cầu học tiếng anh để có kiến thức phục vụ cho công việc đang đòi hỏi rất cấp bách và đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm đào tạo nâng trình độ của đội ngũ CBCNV.

Khóa đào tạo Tiếng Anh năm học 2018-2019 được chia làm 4 lớp học: Lớp trung cấp nâng cao; Lớp trung cấp; Lớp tiền trung cấp và lớp sơ cấp để đáp ứng được các yêu cầu cụ thể trong công việc.

Với phương pháp học mới, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên và trợ giảng chuyên nghiệp, các học viên sẽ giải quyết vấn đề thực tế trong công việc bằng giao tiếp tiếng anh, tăng khả năng phản xạ và xử lý tình huống, vận dụng được vào hoạt động thực tiễn để đạt được kết quả sản xuất kinh doanh hiệu quả nhất.

Tham dự khóa học này có gần 100 học viên từ các xưởng, phòng ban chức năng trong toàn công ty.