Anh Nguyễn Hoàng Kiên - Thành viên HĐQT, Quản đốc Xưởng LED, Điện tử & TBCS đại diện Công ty lên nhận giải thưởng cao quí này

Đây là giải thưởng do Báo Đầu tư phối hợp cùng Công ty Cổ phần Nghiên cứu kinh doanh Việt Nam (Viet Research) tổ chức. Các doanh nghiệp được tôn vinh vì ứng dụng những sáng tạo, đổi mới và cách tân trong hoạt động, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.


Xin chúc mừng Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.