Anh Nguyễn Triệu Sơn – Giám đốc Trung tâm C4LED đại diện công ty lên nhận bằng khen
Anh Nguyễn Triệu Sơn – Giám đốc Trung tâm C4LED đại diện công ty lên nhận bằng khen

Sự kiện do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp Hội Tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số phối hợp tổ chức, dưới sự bảo trợ của Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Rạng Đông được vinh danh trong TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo.
Rạng Đông được vinh danh trong TOP Tổ chức/Doanh nghiệp KH&CN và Đổi mới sáng tạo

Lễ Biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trong các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy chuyển đổi số cho các địa phương, các doanh nghiệp nhằm thúc đẩy chuyển đổi số đi sâu và rộng rãi hơn trong thực tiễn.

Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết trình bày tham luận về chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông
Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết trình bày tham luận về chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông

Cũng trong khuôn khổ chương trình TOP công nghiệp 4.0 Việt Nam 2023 đã diễn ra Hội thảo Chuyển đổi số và Tự động hóa trong phát triển Kinh tế số. Phó TGĐ Nguyễn Đoàn Kết có phần tham luận về Chiến lược chuyển đổi số của Rạng Đông trước Thứ trưởng Bộ KHCN Bùi Thế Duy, Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam, Hội tự động hóa Việt Nam, Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, cùng rất nhiều quan khách thuộc các Ban ngành Bộ KHCN, các doanh nghiệp và đã nhận được sự đánh giá rất cao. Đã có rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn Rạng Đông để đến học hỏi kinh nghiệm về Chuyển đổi số.