Đại diện Rạng Đông nhận giải thưởng trong chương trình
Đại diện Rạng Đông nhận giải thưởng trong chương trình

Đây là năm đầu tiên, Chương trình biểu dương Top Công nghiệp 4.0 Việt Nam được tổ chức nhằm đánh giá hiệu quả thực hiện CĐS, đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong các tổ chức, DN, thúc đẩy CĐS cho các địa phương, các DN nhằm hướng đến thúc đẩy phát triển kinh tế số.

Đại diện các đơn vị lên nhận giải
Đại diện các đơn vị lên nhận giải

Chương trình cũng biểu dương sự phát triển của các DN sản xuất, kết nối cung cầu về các giải pháp công nghệ số, xây dựng và phát triển sản xuất thông minh; thúc đẩy ứng dụng CNTT, công nghệ số, CĐS, ĐMST giúp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các địa phương, DN, phát triển kinh tế số; tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong việc triển khai xây dựng nhà máy thông minh, nhà máy số, sản xuất thông minh, nghiên cứu KH&CN, ĐMST, nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, năng lực quản trị kinh doanh; liên kết, kết nối được cộng đồng các nhà khoa học, các viện nghiên cứu, trường đại học và các DN, cùng hỗ trợ, tư vấn, đào tạo, chuyển giao công nghệ, phát triển kinh tế số, đạt được thành tích cao.