Phó TGĐ Trần Trung Tưởng - đại diện Công ty CP BĐPN Rạng Đông lên nhận bằng khen Doanh nghiệp đổi mới- sáng tạo

Đầu tư phát triển khoa học công nghệ là khâu quyết định sự phát triển bền vững của công ty, hàng năm Rạng Đông trích 2% doanh thu cho hoạt động đầu tư và phát triển. Năm 2012, đại hội đồng cổ đông quyết định dành 20% lợi nhuận sau thuế ( năm 2012 trên 21 tỷ đồng) cho phát triển khoa học công nghệ, Công ty liên tục đầu tư các dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm phát triển đa dạng các loại nguồn sáng hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường.

Công ty đã thành lập Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Chiếu sáng Rạng Đông (LRDC) là hạt nhân trong đào tạo, nâng cao trình độ khoa học – công nghệ cho đội ngũ kỹ sư, công nhân; Là hạt nhân trong phát triển sản phẩm chiếu sáng rắn (SSL/LED) và công nghiệp điện tử, liên kết chặt chẽ với các nhà khoa học từ các Viện, trường Đại học để đưa các kết quả nghiên cứu vào SXKD, tạo ra sản phẩm mới.

 
Phó TGĐ Trần Trung Tưởng - đại diện Công ty CP BĐPN Rạng Đông lên nhận ảnh kỷ niệm Bác Hồ do Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Trương Tấn Sang trao tặng cho Doanh nghiệp Đổi mới - sáng tạo

Bộ trưởng Nguyễn Quân nói: “ chúng tôi kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư phát triển KHCN cho chính mình và đóng góp thông qua ngân sách nhà nước cho tiềm lực KHCN của đất nước. Chính Doanh nghiệp là nơi đặt hàng cho các cơ quan nghiên cứu, đồng thời chính là nơi tiếp nhận kết quả nghiên cứu của các Viện, trường và đưa vào SXKD tạo ra sản phẩm mới. Điều đó tạo mối quan hệ qua lại giữa doanh nghiệp và các trường. Kinh nghiệm của Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông là những kinh nghiệm rất quí"