Đề tài đã được triển khai ứng vào thiết kế, sản xuất hơn 50 model sản phẩm phục vụ kế hoạch thương mại hóa Hệ sinh thái Sản phẩm/ Dịch vụ - 4.0 của Công ty, cung cấp sản phẩm đầu cuối chạy trên các nền tảng khác nhau của các công ty công nghệ như Viettel, FPT, VNPT…

                Từ việc xác định trọng tâm phát triển Smart Home, nhóm tác giả đã đi sâu vào phân tích thị trường, phân tích nhu cầu kinh doanh của Công ty, từ đó nghiên cứu, lựa chọn giải pháp công nghệ phù hợp để triển khai các dòng sản phẩm của Smart Home, phát triển từ chiếu sáng thông minh lên ngôi nhà thông minh đầy đủ. Xây dựng Smart Home với 6 nhóm thiết bị (tiện nghi chiếu sáng, điều khiển kết nối, an ninh an toàn, giải trí tại nhà, gia dụng thông minh và quản lý năng lượng)… ứng dụng công nghệ mới như IoT, AI vào sản phẩm.

                Đề tài đã góp phần thực hiện chiến lược Make in Việt Nam với các sản phẩm công nghệ cao, giúp cắt giảm chi phí sản xuất dẫn đến giảm giá thành, nâng cao tính cạnh tranh của nhiều dòng sản phẩn khác nhau như: đèn LED, công tắc cảm ứng, cảm biến… Hơn nữa, sự phát triển thành công của nhóm đã đem lại cho các doanh nghiệp trong nước có cơ hội hợp tác mở rộng hơn các sản phẩm thuộc lĩnh vực Smart Home

                Giải thưởng Nhân tài Đất Việt do Hội khuyến học Việt Nam khởi xướng là một trong những chương trình có ý nghĩa khoa học và xã hội to lớn, là sân chơi rộng mở để khẳng định, tôn vinh trí tuệ, sức sáng tạo của các cá nhân, nhân tài Việt Nam. Giải thưởng năm nay thu hút sự tham gia của trên 7.000 cá nhân, tập thể là những tài năng công nghệ thông tin và các nhà nghiên cứu khoa học ở nhiều lĩnh vực khác nhau.