Kết quả tham gia hội thi, đội phòng cháy chữa cháy Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông đã đạt loại giỏi. Xin chúc mừng lực lượng PCCC của công ty

Hàng năm, Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông luôn tổ chức diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cho CBCNV trong công ty để kịp thời ứng phó với các sự cố khi xảy ra.