rạng đông là thành viên của isa

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng nhận chứng nhận Rạng Đông chính thức là thành viên của ISA

Liên minh chiếu sáng rắn Quốc tế ISA - một tổ chức quốc tế với thành viên là các hiệp hội, các tổ chức quốc tế, khu vực, các công ty hàng đầu và các trường đại học nổi tiếng toàn cầu trong lĩnh vực Chiếu sáng rắn (SSL). Hiện tại ISA có 89 thành viên, đại diện cho hơn 4.000 cá nhân và tổ chức, với sản lượng chiếm hơn 70% sản lượng của ngành công nghiệp chiếu sáng rắn toàn cầu.

Việc trở  thành thành viên chính thức của ISA thể hiện vai trò và uy tín rất lớn của Rạng Đông trong ngành chiếu sáng quốc tế.

Liên minh chiếu sáng rắn quốc tế đánh giá rất cao nỗ lực và những kết quả đạt được của Rạng Đông trong các hoạt động của ISA và những đóng góp đối với sự phát triển của ngành chiếu sáng rắn tại Việt Nam.

rạng đông là thành viên của isa

Đại diện các đơn vị là thành viên của ISA tại Hội nghị thường niên của Liên minh chiếu sáng rắn Quốc tế

Được biết, tháng 4 năm 2018, ISA phối hợp cùng Hội chiếu sáng Việt Nam, Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông tổ chức Hội thảo lần thứ 13 của Ban tiêu chuẩn kỹ thuật ISA . Đây là lần đầu tiên Liên minh chiếu sáng rắn Quốc tế được tổ chức hội thảo tại Việt Nam.

Ngoài ra, ISA phối hợp cùng Rạng Đông và Hội chiếu sáng Việt Nam tổ chức các hội thảo về chiếu sáng thông minh và thành phố thông minh; ứng dụng chiếu sáng rắn trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng học đường.