ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Nhà báo Lê Thanh Hà công bố qui chế quản lý Quĩ đầu tư mạo hiểm Rạng Đông

Nguồn kinh phí hoạt động của quĩ sẽ được trích từ 5 – 7% lợi nhuận sau thuế hàng năm của Công ty, đồng thời vận động và tiếp nhận các nguồn ngân sách thông qua các chương trình phát triển khoa học, công nghệ quốc gia, các quỹ đầu tư phát triển khoa học công nghệ quốc gia, chương trình chuyển đổi số quốc gia, chương trình phát triển nông nghiệp công nghệ cao, chương trình phát triển công nghệ cao và sản xuất tại Việt Nam, quỹ  thúc đẩy đổi mới sáng tạo, các quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước và các nguồn khác để xây dựng Quỹ.

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Tiến sĩ Phạm Anh Tuấn báo cáo kế hoạch hành động của Quĩ đầu tư mạo hiểm trong giai đoạn 2020 - 2021

Trong giai đoạn năm 2020-2021, Hội đồng quản lý quĩ xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm gồm:

1.  Nhanh chóng hoàn thiện cách thức hoạt động của Quỹ Đầu tư mạo hiểm, hoàn thiện hoạt động của Hội đồng khoa học, kết hợp với Trung tâm Sáng tạo ý tưởng mới, hình thành và phát triển Hệ sinh thái Đổi mới -Sáng tạo Rạng Đông, với hạt nhân là các nhóm, liên nhóm sáng tạo trong toàn Công ty.

2.  Tài trợ tổ chức Ngày hội Sáng tạo lần 2 dự kiến vào tháng 10/2020 và Ngày Hội sáng tạo Đợt 1 –đợt 2 /2021.

3.  Thẩm định và ra quyết định đầu tư các dự án đổi mới sáng tạo Đợt 1, đợt 2/2020 và Đợt 1-đợt 2/2021

4.  Xác định danh mục các dự án được Quỹ Đầu tư mạo hiểm ưu tiên tài trợ trong năm 2020 – 2021, tập trung vào giải quyết khâu đầu ra

5.  Tài trợ phát triển mô hình Vườn ươm tài năng trẻ Rạng Đông, đầu tư hỗ trợ  phát triển start-up trên nền tảng sản phẩm sáng tạo mới.

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Đồng chí Nguyễn Quân - Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN: mỗi lần đến với Rạng Đông, tôi lại thấy sự thay đổi rất lớn, theo hướng tích cực hơn, phát triển hơn. Rạng Đông chắc chắn sẽ thực hiện thành công công cuộc chuyển đổi số công ty

Đồng chí Nguyễn Quân – Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN chia sẻ: Rạng Đông là doanh nghiệp đầu tiên tại Việt Nam đã thành lập một trung tâm nghiên cứu và phát triển chiếu sáng, và hôm nay cũng là doanh nghiệp đầu tiên mạnh dạn thành lập Quĩ đầu tư mạo hiểm. Đổi mới sáng tạo không thể thành công nếu không có đầu tư mạo hiểm. Rạng Đông là 1 doanh nghiệp trí tuệ, chúng ta có đội ngũ cán bộ kỹ thuật có trí tuệ, thực sự đã đóng góp vào sự phát triển của Rạng Đông không chỉ bằng cả sức lực, thời gian mà còn bằng cả trí tuệ của mình, được các Thầy, các chuyên gia hỗ trợ giúp sức, chắc chắn công ty sẽ thành công trong công cuộc chuyển đổi số.

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Đ/c Phan Hồng Sơn - Phó chủ tịch Quĩ đổi mới KHCN: Tinh thần Đổi mới sáng tạo như một điều hiển nhiên để công ty phát triển. Chúng ta phải đổi mới, phải phát triển. Công ty Rạng Đông ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm là bước đi đúng đắn, khai thác tối đa sức sáng tạo của toàn thể CBCNV, rất sáng tạo và ấn tượng.

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng : Chuyển đổi số Công ty, Đổi mới/ Sáng tạo đồng thời ở cả ba Khối quá trình -Công nghệ - Con người và Tổ chức tinh gọn là quá trình liên tục và không có điểm dừng

Cũng tại buổi lễ ra mắt, Hội đồng quản lý Quĩ đầu tư mạo hiểm do đồng chí Nguyễn Đoàn Kết – Trưởng ban điều hành, đã ký thỏa thuận phối hợp hoạt động với Công đoàn, Đoàn Thanh niên về hợp tác  tổ chức phong trào lao động sáng tạo trong Công ty, thanh niên làm nòng cốt hoạt động sáng tạo ý tưởng mới.

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm rạng đông

Đồng chí Vũ Hồng Nhung - Chủ tịch công đoàn & Đồng chí Nguyễn Đoàn Kết - Trưởng ban điều hành Quĩ đầu tư mạo hiểm ký kết thỏa thuận hoạt động giữa công đoàn và quĩ

ra mắt quĩ đầu tư mạo hiểm

Đ/c Nguyễn Hoàng Kiên - Bí thư đoàn thanh niên & Đ/c Nguyễn Đoàn Kết - Trưởng ban điều hành quĩ đầu tư mạo hiểm ký thỏa thuận hợp tác giữa đoàn thanh niên và quĩ