1. Yêu cầu đối với sản phẩm dự thi

- Mỗi sản phẩm dự thi bao gồm 1 câu khẩu hiệu (slogan) được viết bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Việt và Tiếng Anh (không quá 10 từ bao gồm cả từ đơn và từ ghép) và kèm theo một bản thuyết minh về nội dung, ý tưởng, ý nghĩa của slogan đó (Bản thuyết minh không quá 300 từ viết bằng Tiếng Việt);

- Slogan không được sử dụng từ địa phương, từ lóng; không vi phạm thuần phong, mỹ tục Việt Nam, không xuyên tạc, thay đổi các câu trong các tác phẩm văn học, ca dao, tục ngữ, bài hát….

+ Liên tưởng và gợi mở đến dòng sản phẩm phích Rạng Đông, thể hiện được vị thế, tầm nhìn và khát vọng phát triển của Công ty trong lĩnh vực sản xuất phích nước;

+ Truyền tải được thông điệp về chiến lược SXKD; mục tiêu phát triển bền vững và giá trị cốt lõi Công ty hướng tới;

+ Phát triển kinh doanh lấy khách hàng làm trung tâm, không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hóa các sản phẩm, đáp ứng kịp thời nhu cầu người dùng;

+ Khẳng định tính chuyên nghiệp, giá trị niềm tin, vai trò, vị thế và thương hiệu của Rạng Đông đối với cộng đồng trong và ngoài nước;

- Sản phẩm dự thi phải là sáng tác mới, chưa được công bố và sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào; đảm bảo tính độc đáo, riêng biệt, không trùng lặp, không sao chép, không mô phỏng, không sửa chữa hay tương tự slogan của các tổ chức khác;

- Sản phẩm dự thi không phải đối tượng tranh chấp bản quyền tác giả đối với bất kỳ bên thứ ba nào. Trường hợp xảy ra tranh chấp, người dự thi chịu trách nhiệm trước pháp luật và cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các tác phẩm dự thi Ban tổ chức (BTC) không trả lại;

- Đơn vị tổ chức cuộc thi được sở hữu bản quyền sử dụng vô thời hạn cũng như có toàn quyền đăng ký sở hữu trí tuệ đối với tác phẩm đạt giải;

- Tác giả có thể gửi số lượng sản phẩm dự thi không hạn chế.

2. Đối tượng dự thi: Tập thể hoặc cá nhân làm việc tại Công ty CP BĐPN Rạng Đông

3. Hình thức tham dự

- Cá nhân/Tập thể dự thi tải

- Tải phiếu dự thi: Đối với cá nhân & Đối với tập thể

4. Thời gian tổ chức

  • Thời gian nhận tác phẩm dự thi: 20/12/2020 - 18/01/2021
  • Thời gian chấm bài thi dự kiến: 20/01/2021 - 25/01/2021
  • Thời gian công bố kết quả dự kiến: 01/02/2021

5. Cơ cấu giải thưởng

  • 01 giải nhất trị giá 10.000.000đ
  • 01 giải nhì trị giá 5.000.000đ
  • 02 giải ba trị giá 2.000.000đ
  • 04 giải khuyến khích trị giá 1.000.000đ