Menu

Ngành Ruột Phích: Chế tạo máy cắt miệng bình phích bán tự động đa chủng loại.


Hưởng ứng “Ngày hội sáng tạo 2020”, Ngành ruột phích – Xưởng Phích nước  Thủy tinh đã nghiên cứu chế tạo máy cắt miệng bình phích bán tự động đa chủng loại. Đây là Thiết bị máy thuộc dự án nâng 30%  năng suất lao động các chủng loại ruột phích dị hình.

Kết quả: Máy cắt miệng bán tự động đa chủng loại đã hoàn thành và đưa vào sử dụng . Nâng chất lượng miệng phẳng ruột phích - giảm tiêu hao, tăng năng suất lao động 5%. Hiệu quả tiết kiệm được 20 triệu/ tháng