Lễ ký kết hợp đồng nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm bột huỳnh quang chuyên dụng giữa Cty Rạng Đông và BK-CONTECH

Theo đó, RALACO sẽ hỗ trợ kinh phí hơn 6 tỷ đồng để (BK - CONTECH) thực hiện các hoạt động nghiên cứu chế tạo và sản xuất thử nghiệm bột huỳnh quang chuyên dụng hiệu suất cao, phục vụ sản xuất các sản phẩm bóng đèn huỳnh quang chất lượng cao và đèn huỳnh quang xuất khẩu; bột huỳnh quang cho đèn huỳnh quang T836W xuất khẩu (mã BK Kumho); bột huỳnh quang cho đèn huỳnh quang compact (mã BK Silver).

Thời gian thực hiện hợp đồng 2 năm, bắt đầu từ 1/5/2015 (BK - CONTECH) sẽ nghiên cứu, chế tạo cho RALACO 3 loại bột huỳnh quang chuyên dụng BK 22K, BK Kumho, BK Silver.

Trong thời gian tới, RALACO sẽ tiếp tục hợp tác với Trường Đại học Bách khoa trong việc sản xuất bột huỳnh quang cho thị trường Hàn Quốc và Ai Cập.