kỷ niệm 56 năm ngày Bác Hồ về thăm công ty

Sau khi dâng hương tưởng niệm chủ tịch HCM, CBCNV Rạng Đông tại các điểm cầu đã cùng lắng nghe Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng báo cáo kết quả hoạt động SXKD của công ty và phát động cao trào đồng khởi: Đoàn kết – Chủ động – Sáng tạo – Tốc độ, hiện thực hóa ba đột phá chiến lược, thực hiện thắng lợi công cuộc thúc đẩy nhanh chuyển đổi số.

Kết thúc Quý 1/2020 doanh thu công ty đạt 1107 tỷ đồng tăng 9,7% so với cùng kỳ 2019. Thu nhập bình quân Quý I.2020 của CBCNV tăng 1,5% so quý I năm 2019, đảm bảo công ăn việc làm, đời sống CBCNV ngày càng nâng cao.

kỷ niệm 56 năm ngày bác hồ về thăm công ty

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng phát động cao trào thi đua đồng khởi tới tất cả CBCNV

Để hoàn thành thắng lợi mục tiêu ngay từ năm đầu 2020, tiến tới giành thắng lợi toàn diện cuối cùng, trong tình hình khó khăn hiện nay phải tìm kiếm cách làm mới, đột phá, tất cả mọi bộ phận, mọi người phải: Đoàn kết - Chủ động - Sáng tạo - Tốc độ tạo Đột phá. BCH Đảng bộ - Tổng Giám đốc - BCH Công đoàn đã quyết định tổ chức cao trào thi đua “Ngày Hội sáng tạo” lần thứ nhất năm 2020 trong toàn thể CBCNV và thu được những kết quả rất đáng khích lệ : Hơn 800 ý tưởng, sáng kiến cải tiến, hợp lý hóa trong toàn công ty, trong đó có nhiều đề tài có giá trị tiêu biểu cho các lĩnh vực như : chuyển đổi số, tự động hóa, sản phẩm mới, đóng góp lớn vào sự phát triển của công ty.

kỷ niệm 56 năm ngày bác hồ về thăm

Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng & Nguyên Bộ trưởng Bộ KHCN Nguyễn Quân trao thưởng 02 đề tài đạt giải nhất Ngày hội sáng tạo lần thứ nhất 2020

kỷ niệm ngày bác hồ về thăm công ty

Đ/c Phan Hồng Sơn - Phó chủ tịch Quĩ đổi mới KHCN & PGS.TS Nguyễn Văn Minh trao thưởng 02 đề tài đạt giải nhì & giải ba Ngày hội sáng tạo lần thứ nhất - năm 2020

Cũng trong dịp này, Tổng Giám đốc Nguyễn Đoàn Thăng đã trao quyết định khen thưởng cho 05 tập thể xuất sắc và 19 cá nhân xuất sắc trong năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2019-28/4/2020)

kỷ niệm 56 năm ngày bác hồ về thăm

Đại diện các tập thể lao động xuất sắc năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2019-28/4/2020)

kỷ niệm 56 năm bác hồ về thăm công ty

Các cá nhân lao động xuất sắc năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2019-28/4/2020)

kỷ niệm 56 năm ngày bác hồ về thăm

Các cá nhân lao động xuất sắc năm thi đua lập công dâng Bác (28/4/2019-28/4/2020)

kỷ niệm 56 năm ngày bác hồ về thăm công tyHơn 2000 CBCNV Rạng Đông cùng quyên góp ủng hộ quĩ phòng chống dịch Covid-19