Rạng Đông và Viên nghiên cứu hải sản ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược

Công ty CP BĐPN Rạng Đông và Viện nghiên cứu Hải sản ký thỏa thuận hợp tác chiến lược

Thỏa thuận hợp tác chiến lược được thực hiện vì mục đích phát triển bền vững của cả hai bên đóng góp vào chiến lược phát triển kinh tế Biển của đất nước.

Theo đó, RALACO và RIMF sẽ cùng phối hợp triển khai các đề tài dự án, thực hiện các chương trình nghiên cứu phát triển cho lĩnh vực chiếu sáng mới ( chiếu sáng LED) nhằm phục vụ các hoạt động khai thác nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả.

Rạng Đông và Viện nghiên cứu hải sản ký kết hợp tác chiến lược

TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng và Viện trưởng Nguyễn Quang Hùng bắt tay trao thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa hai bên

RIMF sẽ triển khai thử nghiệm, trình diễn các mô hình kết quả nghiên cứu khoa học của RALACO hoặc kết quả nghiên cứu giữa hai đơn vị ra thực tế để đánh giá hiệu quả, đề xuất các giải pháp tối ưu hóa.

Về phía RALACO sẽ tiếp nhận các kết quả nghiên cứu, các đề xuất ý tưởng mới từ RIMF hoặc công trình phối hợp giữa hai bên, tổ chức thử nghiệm, sản xuất Pilot hoặc sản xuất công nghiệp, cung cấp xây dựng hệ thống giải pháp chiếu sáng mới chất lượng cao, hiệu suất cao, tiết kiệm điện và bảo vệ môi trường nhằm góp phần nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản.

Rạng Đông và Viện nghiên cứu hải sản ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

Rạng Đông và Viện nghiên cứu Hải Sản cùng trao đổi, thống nhất nội dung hợp tác giữa hai bên trong 5 năm 

Hai bên sẽ cùng phối hợp tổ chức các hội thảo, hội nghị, tổ chức quảng bá và phân phối sản phẩm, hệ thống giải pháp chiếu sáng mới, tổ chức các lớp tập huấn giới thiệu các công nghệ mới, sản phẩm mới của RALACO trong lĩnh vực chiếu sáng nuôi trồng, khai thác thủy sản tới đội ngũ cán bộ chuyên môn,nghiên cứu sinh, các nghiệp đoàn nghề cá, cũng như những đơn vị quan tâm bên ngoài Viện.

Ngoài ra, trong quá trình hợp tác, định kỳ hai bên trao đổi đào tạo, bổ sung kiến thức kinh nghiệm trong lĩnh vực hợp tác phát triển chiếu sáng mới cho lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản. RIMF sẽ hỗ trợ đào tạo các kỹ sư chiếu sáng của Rạng Đông các kiến thức về lĩnh vực khai thác và nuôi trồng thủy sản.

rạng đông và viện nghiên cứu hải sản ký thỏa thuận hợp tác toàn diện

Thăm quan khu sản xuất LED của Rạng Đông

Thỏa thuận hợp tác giữa Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông và Viện nghiên cứu Hải sản sẽ được thực hiện trong 5 năm và có thể được bàn bạc, tiếp tục gia hạn sau khi kết thúc thời gian thỏa thuận.