Mỗi phản hồi khách quan của Quý khách là một đóng góp rất lớn để Rạng Đông nâng cao nỗ lực, cải thiện và phát triển hơn nữa. Sự hợp tác của Quý khách sẽ giúp chúng tôi đáp ứng tốt hơn nhu cầu của Quý khách về sản phẩm và dịch vụ.

Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cam kết thông tin của Quý khách được bảo mật và chỉ sử dụng cho mục đích nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ của Công ty.

Chúng tôi trân trọng những đóng góp trên. Xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng!