Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh phát biểu tại buổi lễ.

Tuần lễ Đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015 do Diễn đàn Đô thị Việt Nam, Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam, Hiệp hội Các đô thị Việt Nam, Công ty TNHH BCI Asia Việt Nam và Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phối hợp tổ chức, dưới sự đồng bảo trợ của Bộ Xây dựng và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, nhằm thực hiện các nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Chiến lược quốc gia và Kế hoạch hành động quốc gia về Tăng trưởng xanh giai đoạn 2014-2020, đồng thời nhằm giới thiệu, quảng bá và tăng cường quan hệ hợp tác giữa các đối tác tiềm năng trong lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị, hướng tới mục tiêu Tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Xây Dựng Phan Thị Mỹ Linh cùng các đại biểu cắt băng khai mạc Tuần lễ Đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015.

Tuần lễ Đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015 bao gồm Triển lãm Đô thị tăng trưởng xanh với sự tham gia các nhà đầu tư phát triển đô thị, các nhà quy hoạch, thiết kế, các công ty vật liệu thân thiện với môi trường, các tổ chức trong nước và quốc tế tiêu biểu trong lĩnh vực phát triển đô thị tăng trưởng xanh như: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển đô thị Việt Hưng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời, Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia, Công ty Cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông, Tổng công ty tư vấn Xây dựng Việt Nam, Focus – Asean holding… và các thành viên Diễn đàn đô thị Việt Nam.

Đến nay, Việt Nam đã có 788 đô thị với tỷ lệ đô thị hoá đạt 35,2%, mức tăng trưởng kinh tế trung bình ở khu vực đô thị từ 10-15% (cao gấp gần 2 lần so cả nước), nguồn thu từ các hoạt động kinh tế của đô thị ước đạt 70-75% trong cơ cấu GDP cả nước, trong đó, tỷ trọng đóng góp của 5 đô thị là thành phố trực thuộc Trung ương chiếm trên 50% tổng GDP cả nước.

Đông đảo khách mời tham dự buổi lễ.

Hướng tới mục tiêu Tăng trưởng xanh, ngành Xây dựng đã triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trên nhiều lĩnh vực. Năm 2013, sau khi Chiến lược Tăng trưởng xanh quốc gia được ban hành, Bộ Xây dựng đã phối hợp với Hiệp hội Các đô thị Việt Nam và Hội Quy hoạch phát triển đô thị Việt Nam phát động chủ đề “Xây dựng đô thị tăng trưởng xanh” và đã được triển khai trên cả nước trong năm 2014 và 2015. 

Bộ Xây dựng cũng đã tập trung chỉ đạo từng bước hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực xây dựng và phát triển đô thị, như: Luật Xây dựng, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản... cùng hệ thống văn bản dưới Luật và hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá công trình, phân loại đô thị, lồng ghép các yêu cầu về phát triển bền vững và tăng trưởng xanh, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, đáp ứng yêu cầu quản lý và phát triển bền vững hệ thống đô thị Việt Nam.

 Tham gia Tuần lễ đô thị tăng trưởng xanh, Rạng Đông trưng bày đa dạng các sản phẩm, giải pháp chiếu sáng xanh Hiệu quả, Tiết kiệm năng lượng, Thân thiện môi trường tới quan khách

Phát biểu tại Khai mạc Tuần lễ Đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam 2015, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh cho biết: Tăng trưởng xanh không chỉ là sự phục hồi những tác động bất lợi đối với môi trường, mà còn là đổi mới, áp dụng tư duy hệ thống trong phát triển và tăng trưởng. Thực hiện Tăng trưởng xanh với sự cân bằng hai mục tiêu về kinh tế và môi trường là sự tiệm cận đến phát triển bền vững mà trong đó 3 yếu tố: Kinh tế - môi trường - xã hội cần có sự hài hòa. 

Nhấn mạnh sự cần thiết phải điều chỉnh trong mô hình tăng trưởng của đô thị cũng như xây dựng các định hướng chiến lược, lộ trình thực hiện và giải pháp cụ thể, phù hợp với vai trò và đặc điểm của mỗi đô thị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị các tỉnh,thành phố trong cả nước nghiêm túc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh các quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, đô thị, hoàn thiện và ban hành các chương trình phát triển đô thị, xác định các khu vực phát triển kèm theo kế hoạch thực hiện để tập trung đầu tư phát triển đô thị có trọng tâm, trọng điểm... Qua đó lồng ghép các mục tiêu, chỉ số về tăng trưởng xanh, nâng cao khả năng chống chịu và ứng phó biến đổi khí hậu trong các giải pháp quy hoạch, quản trị đô thị và đầu tư phát triển đô thị.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cho biết: Trong thời gian tới, Bộ Xây dựng sẽ tiếp tục hoàn thiện và ban hành các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến tăng trưởng xanh, xây dựng chiến lược phát triển đô thị tăng trưởng xanh, hướng dẫn các chỉ số đô thị tăng trưởng xanh, đồng thời vận động xây dựng các dự án thí điểm về phát triển đô thị tăng trưởng xanh, ứng dụng các giải pháp quy hoạch và thiết kế đô thị, công nghệ và vật liệu tăng trưởng xanh. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực các cấp của ngành về tăng trưởng xanh.