Lĩnh vực : Cơ khí tự động hóa

Mã số: CNTT 02
Đề tài: Xây dựng và phát triển hệ thống sản xuất thông minh – linh hoạt (MES) cho nhà máy sản xuất các sản phẩm – hệ thống và giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh và sản phẩm điện tử công nghệ cao – Triển khai áp dụng thí điểm cho Xưởng sản xuất LED – Điện tử & Thiết bị chiếu sáng
Kết quả: Giải nhất

Lĩnh vực : Công nghệ thông tin; Điện tử, viễn thông

Mã số: CNTT 296
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế mô đun điều khiển và truyền thông ứng dụng cho các thiết bị điện thông minh trong Hệ sinh thái sản phẩm/dịch vụ SmartHome
Kết quả: Giải nhì

Lĩnh vực : Giáo dục và đào tạo

Mã số: GDĐT62
Đề tài: Nghiên cứu thiết kế giải pháp chiếu sáng LED trong học đường, sử dụng công nghệ mới – chiếu sáng lấy con người làm trung tâm
Kết quả: Giải ba

Xuất sắc vượt qua 715 đề tài/giải pháp của các cơ quan/doanh nghiệp dự thi ở 06 lĩnh vực, 03 đề tài của Rạng Đông đã đạt giải cao.

Thành tích đáng tự hào này là  kết quả của sự đổi mới sáng tạo, lao động không ngừng của toàn thể CBCNV công ty với tầm nhìn đến năm 2025 trở thành doanh nghiệp công nghệ cao dẫn đầu thị trường chiếu sáng tại Việt Nam; Tiên phong trong lĩnh vực cung cấp Hệ sinh thái 4.0 hiện thực hóa khát vọng “Make in Viet Nam”.