Hội thảo ứng dụng đèn led trong khai thác thủy sản

Các đại biểu tham quan một số loại đèn LED do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông giới thiệu.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã nghe và thảo luận về thực trạng sử dụng ánh sáng tập trung cá trong khai thác thủy sản ở Việt Nam; kết quả ứng dụng hệ thống đèn LED trên tàu lưới vây kết hợp ánh sáng ở vùng biển xa bờ trên tàu cá của ngư dân Khánh Hòa và Quảng Nam (mô hình sử dụng đèn LED do Công ty Cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông cung cấp); tiềm năng thị trường đèn LED trong các nghề khai thác thủy sản… Bên cạnh đó, những thuận lợi, khó khăn trong ứng dụng công nghệ đèn LED và nhân rộng mô hình này trong khai thác thủy sản cũng được thảo luận.

Ý kiến nhiều ngư dân cho rằng, sử dụng đèn LED sẽ tiết kiệm nhiên liệu trong quá trình khai thác thủy sản, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả chuyến biển nhưng chi phí đầu tư ban đầu lớn hơn đèn truyền thống; trong khi đó ngư dân đa phần khó khăn về vốn nên cần có chính sách khuyến khích ngư dân ứng dụng loại đèn này