Tại hội nghị, các đại biểu đã lần lượt nghe các báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 10 tháng đầu năm 2023 và phương hướng, chỉ tiêu hoạt động kinh doanh trong thời gian tới; Báo cáo kết quả thực hiện các chế độ đối với người lao động;  Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý bổ sung Thỏa ước Lao động Tập thể.

Thỏa ước lao động tập thể 2023 được 100% đại biểu công nhân lao động biểu quyết nhất trí. Ông Nguyễn Đoàn Thăng – Tổng Giám đốc công ty đại diện người sử dụng lao động và bà Vũ Thị Hồng Nhung -  Chủ tịch công đoàn đại diện tập thể người lao động cùng thực hiện ký kết Thỏa ước lao động tập thể 2023.

Hội nghị đã diễn ra thành công tốt đẹp