Một trong những hoạt động chính của Đoàn là học hỏi và trao đổi kinh nghiệm để xây dựng các tiêu chuẩn cho nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng LED; Các tiêu chuẩn ứng dụng LED vào các công trình ở Việt Nam và thăm quan một số nhà máy sản xuất LED hàng đầu của Nhật Bản.

Cũng trong dịp này, Đoàn đã làm việc trực tiếp với Bộ Công thương Nhật Bản, Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng Nhật Bản và các Công ty sản xuất LED hàng đầu của Nhật Bản như Toshiba, Panasonic về kinh nghiệm phát triển sản xuất, công nghệ LED và đánh giá thị trường chiếu sáng đèn LED tại Nhật Bản.
Được biết trong tháng 11 và tháng 12, Hội các nhà sản xuất chiếu sáng Nhật Bản và Hội chiếu sáng Việt Nam sẽ tổ chức 02 buổi Hội thảo về tiêu chuẩn sản xuất LED ở Việt Nam.