Tổng số tiền tài trợ của chương trình khoảng 20 tỉ đồng, bao gồm: Hỗ trợ cho nông dân trồng Thanh long thu hồi bóng đèn sợi đốt là 4.000 đồng/bóng, vật tư đấu nối an toàn là 3.000 đồng/bóng; chi phí tuyên truyền, quảng bá, thu hồi, tiêu hủy và nhân công lắp đặt thay thế đèn là 3.000 đồng/bóng. Ngoài ra, nông dân tham gia chương trình đổi đèn trên còn được giảm giá sản phẩm tối thiểu là 10% so với giá bán lẻ trên thị trường đối với trường hợp thanh toán chậm từ 3 - 6 tháng, hoặc giảm 15% đối với trường hợp trả tiền ngay khi mua bóng đèn.

Theo đó, Công ty Rạng Đông sẽ thực hiện hỗ trợ các hộ dân qua hình thức thanh toán trả chậm và giảm hơn 10% giá bán so với quy định (đã có VAT) thực tế bán trên thị trường.