Hiệu suất chiếu sáng của đèn là chỉ số quan trọng thể hiện khả năng tiết kiệm điện trong quá trình sử dụng, nó phản ánh hiệu quả chất lượng ánh sáng trên một công suất.

1. Khái niệm hiệu suất sáng

Là hiệu quả phát sáng của bóng đèn, bằng tỷ số giữa quan thông của bóng đèn và công suất tiêu thụ. Đèn có hiệu suất phát sáng cao là đèn cho quang thông lớn mà tiêu thụ năng lượng điện ít.

Đơn vị là Lumen/Watt (viết tắt là lm/w).

2.  Ý nghĩa của hiệu suất đèn LED

Hiệu suất sáng là một đại lượng dẫn xuất được tính bằng tỉ số giữa quang thông và công suất tiêu thụ đèn.

Chỉ số này giúp người tiêu dùng dễ dàng đánh giá chất lượng ánh sáng và khả năng tiết kiệm điện.

3. Công thức tính hiệu suất phát quang của đèn

Công thức tính hiệu suất bóng đèn:

Hiệu suất phát quang = Quang thông/ Công suất tiêu thụ đèn LED

Trong đó:

Quang thông được tính bởi công thức: Φv = (d x Qv) ⁄ dt

Qv là tổng sản lượng sáng của đèn