60 NĂM KIÊN ĐỊNH CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN BẰNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ/ĐỔI MỚI SÁNG TẠO & SỰ TỬ TẾ đã đưa Rạng Đông trở thành à đơn vị số 1 Việt Nam trong lĩnh vực chiếu sáng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ chiếu sáng chất lượng cao, hiệu suất cao vì lợi ích người tiêu dùng.

Cách mạng Công nghiệp 4.0 bùng nổ với sự phát triển vượt bậc của CN Vật lý, công nghệ y học, công nghệ thông tin là cú hích để Rạng Đông chuyển từ cung cấp sản phẩm sang cung cấp dịch vụ đồng bộ Hệ Sinh Thái 4.0 Xanh Thông Minh Vì sức khoẻ Hạnh phúc con người.

CHIẾU SÁNG 4.0 TRONG DÂN DỤNG

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
Smart Home
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
Smart Office
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
Học đường 4.0
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
Bệnh viện 4.0

CHIẾU SÁNG 4.0
TRONG SẢN XUẤT & KINH DOANH

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
Công nghiệp 4.0

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI 4.0

CHIẾU SÁNG 4.0
TRONG NÔNG NGHIỆP

Giải pháp chiếu sáng
Hoa cúc
Giải pháp chiếu sáng
Thanh long
Giải pháp chiếu sáng
Nuôi cấy mô
Giải pháp chiếu sáng
Rau đô thị

CHIẾU SÁNG
ĐƯỜNG PHỐ THÔNG MINH

1900.2098