Giải pháp chiếu sáng
lấy con người làm trung tâm
vì sức khỏe hạnh phúc con người

BẠN CÓ BIẾT
Ánh sáng là tín hiệu điều khiển nhịp sinh học đồng bộ hoạt động của cơ thể
90% thời gian con người sinh sống, làm việc chịu tác động ánh sáng nhân tạo.
Chiếu sáng đúng cách giúp con người làm việc chính xác hơn, khỏe mạnh hợn.

Đồng hồ sinh học là gì & hoạt động như thế nào?

Ánh sáng tác động đến đồng hồ sinh học như thế nào?

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
TRONG VĂN PHÒNG CÔNG SỞ

ánh sáng phù hợp sức khoẻ
con người trong Văn phòng công sở

Điều khiển ánh sáng phù hợp sức khoẻ cảm xúc con người

Đồng hồ báo thức bằng ánh sáng
Chế độ chiếu sáng buổi tối - dễ ngủ
Chế độ chào buổi sáng - kích thích sự tỉnh táo trước khi đi làm/ đi học

GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG
CÔNG NGHIỆP

Nâng cao năng suất lao động
& giảm tỷ lệ sai lỗi

Ứng dụng chiếu sáng trong học đường

Giúp trẻ tỉnh táo
Ánh sáng đầu giờ
Nâng cao hiệu suất
Ánh sáng khi kiểm tra/ thi
Tạo tâm lý cởi mở
Ánh sáng khi thảo luận
Thư giãn, tái tạo năng lượng cho đầu giờ chiều
Ánh sáng lúc nghỉ trưa
1900.2098