Đây là niềm vinh dự lớn cho Công ty, minh chứng cho những thành quả Công ty đạt được trong lĩnh vực chiếu sáng đường phố thông minh