Theo đó, Giải pháp chiếu sáng của Rạng Đông đã được hội đồng đánh giá xuất sắc nhất ( xếp hạng 5 sao) tại hạng mục “ Giải pháp cho toà nhà/căn hộ thông minh” của Giải thưởng thành phố thông minh 2020, góp phần xây dựng các công trình chiếu sáng xanh, thông minh, vì sức khỏe hạnh phúc con người, đóng góp vào tiến trình xây dựng và phát triển Thành phố Thông minh tại Việt Nam

Lễ trao Giải thưởng thành phố thông minh Việt Nam 2020 sẽ được tổ chức trang trọng vào tối ngày 24/11/2020 tại Hà Nội, với sự tham dự và chứng kiến của lãnh đạo Chính phủ, các cơ quan nhà nước, các bộ ngành, tỉnh thành phố, cùng các doanh nghiệp.

giải thưởng “Thành phố thông minh Việt Nam”

Ngày 01/10/2020: Hệ sinh thái LED 4.0 của Rạng Đông đã được kinh doanh trên nền tảng số (platform số)  của công ty Lumi là lõi của Hệ thống &Giải pháp chiếu sáng Xanh - Thông minh - Vì sức khoẻ hạnh phúc con người. Giải pháp chiếu sáng G-S-HCL của Rạng Đông có khả năng thay đổi màu sắc, cường độ ánh sáng theo thời gian thực, mô phỏng theo chu kỳ của ánh sáng tự nhiên, phù hợp với nhịp sinh học của con người. Làm việc trong môi trường chiếu sáng này, người lao động sáng tạo hơn, sức khỏe tốt hơn, năng suất cao hơn, hạnh phúc hơn