Cũng tại hội nghị, BCH Đoàn thanh niên đã trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2022.

Ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho Đoàn TNCS Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. XIN CHÚC MỪNG BCH ĐOÀN TNCS CÔNG TY CP BÓNG ĐÈN PHÍCH NƯỚC RẠNG ĐÔNG

Một số hình ảnh hoạt động của Đoàn TNCS Rạng Đông:

BCH Đoàn TNCS Rạng Đông họp hội nghị mở rộng với BCH của 03 chi đoàn: khối phòng ban cơ sở 1, Xưởng LED, Xưởng Phích nước Thủy tinh
BCH Đoàn TNCS Rạng Đông họp hội nghị mở rộng với BCH của 03 chi đoàn: khối phòng ban cơ sở 1, Xưởng LED, Xưởng Phích nước Thủy tinh

BCH Đoàn TNCS Rạng Đông trao tặng bằng khen cho 03 tập thể có hoạt động xuất sắc: Chi đoàn khối phòng ban cơ sở 1; Chi đoàn Xưởng LED, ĐT &TBCS; Chi đoàn Xưởng Phích nước Thủy tinhBCH Đoàn TNCS Rạng Đông trao tặng bằng khen cho 03 tập thể có hoạt động xuất sắc: Chi đoàn khối phòng ban cơ sở 1; Chi đoàn Xưởng LED, ĐT &TBCS; Chi đoàn Xưởng Phích nước Thủy tinh
BCH Đoàn TNCS Rạng Đông trao tặng bằng khen cho 03 tập thể có hoạt động xuất sắc: Chi đoàn khối phòng ban cơ sở 1; Chi đoàn Xưởng LED, ĐT &TBCS; Chi đoàn Xưởng Phích nước Thủy tinh

BCH Đoàn TNCS Rạng Đông trao tặng bằng khen các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2022.
BCH Đoàn TNCS Rạng Đông trao tặng bằng khen các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi 2022.


Ghi nhận những thành tích trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, Đảng ủy khối doanh nghiệp Hà Nội đã trao tặng bằng khen cho Đoàn TNCS Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông