Phích canh tý
2020
món quà ý nghĩa
cho sức khỏe
SANG TRỌNG - TIỆN DỤNG
GIỮ NHIỆT HIỆU QUẢ
NHỎ GỌN - TRẺ TRUNG
NĂNG ĐỘNG
60 NĂM
GIỮ NHIỆT
VÀ GIỮ CHO
NGUỒN NƯỚC KHIẾT
Diện mạo mới CHO MỘT MÓN QUÀ
PHONG CÁCH VÀ TINH TẾ