Trải qua 3 nhiệm kỳ xây dựng và phát triển, từ gần 100 Hội viên đến nay Hội Chiếu sáng Việt Nam đã có trên 200 Hội viên là các đơn vị hoạt động đa dạng trên lĩnh vực chiếu sáng. Đồng hành cùng đất nước, các thành viên Hội Chiếu sáng Việt Nam đã và đang góp phần tích cực vào việc hoàn thành các nhiệm vụ kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc.

đại hội hội chiếu sáng việt nam

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

Theo PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến, Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam, trong 5 năm qua, Chính phủ đã dành nhiều sự ưu tiên để giải quyết vấn đề năng lượng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển bền vững và chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh. Chính phủ đặc biệt nhấn mạnh đến việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề cấp bách không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới.

đại hội hội chiếu sáng việt nam

TS Nguyễn Quân -  Nguyên Bộ trưởng Bộ KH&CN phát biểu tại đại  hội

Trong những năm qua, lĩnh vực chiếu sáng đã có những chuyển biến tích cực, không những về tiềm lực khoa học, nhân lực, công nghệ mà còn nhiều thay đổi về luật pháp, thể chế, đầu tư và quản lý vận hành, tạo nên những nhân tố mới cho sự phát triển bền vững, nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ được cải thiện.

Hầu hết các đô thị của Việt Nam đều có nguồn điện chiếu sáng tương đối đầy đủ, ổn định ở mức độ khác nhau. Tốc độ phát triển của hệ thống chiếu sáng tăng hàng năm, năm sau hơn năm trước khoảng trên 20%/năm đối với khu vực đô thị và 10%/năm đối với khu vực nông thôn... Nguồn sáng, thiết bị chiếu sáng được sản xuất, sử dụng không ngừng cải tiến, nâng cao về chất lượng, phong phú, đa dạng về chủng loại, hiện đại về hình thức, kiểu dáng, giá cả hợp lý.

PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến khẳng định, tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn thách thức để hoàn thành các nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ III đề ra nhằm đưa Hội Chiếu sáng Việt Nam không ngừng lớn mạnh.

đại hội hội chiếu sáng việt nam

Đại hội đã thống nhất bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ IV gồm 78 đồng, PGS.TS Nguyễn Hồng Tiến tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội Chiếu sáng Việt Nam nhiệm kỳ 2019- 2024.

Nhiệm kỳ thứ 4 (2019-2024), Hội sẽ tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng: tích cực và chủ động tham gia tư vấn phản biện chính sách; phối hợp cùng với các đơn vị hội viên nghiên cứu xây dựng chương trình nghiên cứu ứng dụng KHKT dài hạn và hàng năm về chiếu sáng; đào tạo, nâng cao năng lực và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường năng lực, nâng cao chất lượng sản xuất vật tư, thiết bị chuyên ngành chiếu sáng trong nước; củng cố, nâng cao chất lượng, năng lực công tác truyền thông...cùng phát triển như phương châm hành động đã đề ra: "Tiếp tục đổi mới để phát triển - nâng cao vị thế của Hội lấy phục vụ con người làm trung tâm và là nguồn động lực để phát triển".

đại hội hội chiếu sáng việt nam

đại hội hội chiếu sáng việt nam

Các giải pháp chiếu sáng xanh, thông minh, hướng đến sức khỏe và hạnh phúc con người của Rạng Đông đã thu hút sự quan tâm và đánh giá rất cao của các quan khách tại Đại hội Hội chiếu sáng Việt Nam