TGĐ Nguyễn Đoàn Thăng báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 của Rạng Đông

Phát biểu tại lễ tổng kết, ông Nguyễn Đoàn Thăng - Tổng Giám đốc Công ty CP bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, quý I/2016, doanh thu công ty chỉ tăng 2% so cùng kỳ, 6 tháng đầu 2016 doanh thu chỉ tăng 4% so cùng kỳ.

Để bù đắp phần giảm sút của thị trường xuất khẩu và quyết tâm phấn đấu tốc độ tăng trưởng bình quân 8%/năm thời kỳ 2016 - 2020, trong nửa cuối năm, toàn Công ty đã quyết liệt xốc tới đưa doanh thu nội địa Quý 3/2016 tăng 19% và Quý 4/2016 tăng 33% so cùng kỳ 2015. Doanh thu toàn Công ty năm 2016 đạt 2.939 tỷ đồng tăng 10,5% so với thực hiện 2015.

Lợi nhuận thực hiện năm 2016 đạt 188 tỷ, gấp hơn hai lần lợi nhuận kế hoạch 90 tỷ do Đại hội đồng cổ đông giao cho và vượt 149% so với 2015.

“Chúng ta tự hào, ngoài bảo đảm thu nhập bình quân cho hàng ngàn lao động mỗi tháng đạt 12 triệu đồng/người/tháng, tăng 14,2% so với 2015, với vốn điều lệ chỉ 115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu 550 tỷ đồng năm 2016 đã đóng góp nộp Ngân sách 281,4 tỷ đồng tăng 27% so với 2015. Kết quả năm 2016 nối dài thêm truyền thống 27 năm liền doanh thu, nộp Ngân sách, lợi nhuận liên tục đều đặn năm sau cao hơn năm trước một cách ổn định, bền vững hiếm có công ty nào có được”, ông Nguyễn Đoàn Thăng chia sẻ.

Các quan khách thăm quan showroom trưng bày sản phẩm chiếu sáng Rạng Đông

Năm 2016 doanh thu bình quân trên một lao động đạt  đạt 1.246 triệu đồng/năm, tăng 19,6% so 2015, có thể nói mục tiêu nâng cao năng suất đã có tiến bộ bước đầu.

Về phương hướng chiến lược sản xuất kinh doanh năm 2017, công ty xác định trong 4 tháng đầu, toàn Công ty vận hành theo mô hình quản trị mới một cách đồng bộ, vừa làm vừa hoàn thiện hệ thống mới, tiến hành từng bước việc chuyển đổi Công ty CP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông từ nay tới 2020 với mục tiêu từ công ty tập trung vào quản lý quá trình sản xuất, tập trung vào sản phẩm thành công ty hướng vào thỏa mãn khách hàng, từ thuần túy thương mại hàng hóa mở rộng sang thương mại dịch vụ.

Đồng thời, từ công ty công nghệ sang công ty công nghệ cao, ứng phó với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 với chương trình tự động hóa các dây chuyền công nghệ, nâng cao hàm lượng tri thức trong sản phẩm và dịch vụ, tạo sự khác biệt.