CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG

 

- Điện năng tiêu thụ tiết kiệm được 22%

- Đèn được thiết kế chịu được điều kiện ngoài trời, cấp bảo vệ IP cao

- Phổ ánh sáng phù hợp cho điều khiển ra hoa cây thanh long

- Đáp ứng yêu cầu chất lượng về số hoa, quả

Mô hình chiếu sáng cây thanh long điển hình

 
1. Vườn anh Hào – Hàm Thuận Nam – Bình Thuận
 • Diện tích: 5000m2 (500 trụ)
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 750 bóng
 • Loại cây: Ruột đỏ và ruột trắng

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng điều khiển ra hoa cây thanh long
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Quả phân bố đều trên cây, chất lượng quả đồng đều, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-60W Lắp đèn CFL-20W NN1
Công suất 60W 20W Tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ
Số lượng bóng 560 bóng (lắp ngã 4) 800 bóng (lắp cách 2m)
 
 
 
 
2. Trang trại Thanh Thanh – Hàm Thuận – Bình Thuận
 • Diện tích: 8000m2 (800 trụ)
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 1300 bóng
 • Loại cây: Ruột đỏ và ruột trắng

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng điều khiển ra hoa cây thanh long
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Số lượng nụ, hoa nhiều hơn 30% so với đèn compact CFL-20W 2700K thông thường
 • Quả phân bố đều trên cây, chất lượng quả đồng đều, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-60W Lắp đèn CFL-20W NN1
Công suất 60W 20W Tiết kiệm 30% điện năng tiêu thụ
Số lượng bóng 1800 bóng (lắp ngã 2 + ngã 4) 1300 bóng (lắp cách 2m)
 
 
 
 
3. Vườn thanh long anh Hai Trạng – Long An
 • Diện tích: 4000m2 (400 trụ)
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 600 bóng
 • Loại cây: Ruột đỏ và ruột trắng

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng điều khiển ra hoa cây thanh long
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Quả phân bố đều trên cây, chất lượng quả đồng đều, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-60W Lắp đèn CFL-20W NN1
Công suất 60W 20W Tiết kiệm 55% điện năng tiêu thụ
Số lượng bóng 450 bóng (lắp ngã 4) 600 bóng (lắp cách 2m)
 
 
 
 
4. Vườn thanh long anh Mười Thủy – Chợ Gạo – Tiền Giang
 • Diện tích: 8000m2 (800 trụ)
 • Loại đèn sử dụng: CFL – 3UT4 20W IP65 NN1
 • Số lượng: 1300 bóng
 • Loại cây: Ruột đỏ và ruột trắng

Ưu điểm:

 • Phổ ánh sáng đỏ chuyên dụng điều khiển ra hoa cây thanh long
 • Bóng đèn có IP65 kỵ nước, bền với điều kiện ngoài trời
 • Quả phân bố đều trên cây, chất lượng quả đồng đều, đem lại hiệu quả kinh tế cao

Hiệu quả tiết kiệm điện:

Chỉ tiêu Trước khi thay thế Sau khi thay thế Đánh giá hiệu quả sau khi thay thế mới
Loại dèn sử dụng Lắp đèn IL-60W Lắp đèn CFL-20W NN1
Công suất 60W 20W Tiết kiệm 50% điện năng tiêu thụ
Số lượng bóng 900 bóng (lắp ngã 4) 1300 bóng (lắp cách 2m)