Menu

ĐIỀU KHIỂN CHIẾU SÁNG THÔNG MINH TRONG PHÒNG HỌP, HỘI NGHỊ

 

Hiện nay, Phòng họp, hội nghị có các hoạt động chính như họp, thuyết trình silde, phim giới thiệu, vệ sinh phòng, đón khách và giai lao giữa giờ (tea break). Vì vậy, sử dụng giải pháp điều khiển chiếu sáng theo hoạt cảnh, điều khiển bằng remote hoặc smartphone.

Lựa chọn thiết bị chiếu sáng nguồn sáng LED có tính năng Diming, hệ thống chiếu sáng phải được lập trình theo hoạt cảnh điều khiển bằng điều khiển cầm tay (remote) hoặc điều khiển bằng smartphone. Lập trình theo hoạt cảnh theo ý người sử dụng, ví dụ hoạt cảnh thuyết trình độ sáng tăng dần từ khu vực màn chiếu độ sáng khoảng 30%, khu vực bàn họp gần màn chiếu sáng 70%, khu vực phía dưới 100% giúp người theo dõi tập trung và dễ dàng tiếp nhận các thông tin.

1. Lựa chọn sản phẩm
Đèn LED panel Diming 50W
 
 
2. Dữ liệu thiết kế
  • Kích thước phòng (D×R×C): 10.5 m × 6m × 3 m
  • Hệ số phản xạ của các bề mặt: ρ(trần × tường × sàn) = 0,8 × 0,5 × 0,2
  • Yêu cầu chiếu sáng:Chiếu sáng các hoạt cảnh: welcome, thuyết trình, video giới thiệu

Giải pháp chiếu sáng

  • Chiếu sáng chung
  • Hình thức chiếu sáng trực tiếp
 
 
3. Kết quả tính toán

06 đèn bộ đèn LED panel 60x120-Mây trời

Hoạt cảnh 1: Welcome (6 đèn sáng 100%)

 
Chỉ tiêu ánh sáng Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi trung bình (lux) 500 500 Đạt
Mật độ công suất (W/m2) 7.14 ≤ 11 Đạt
 
 

Hoạt cảnh 2: Thuyết trình ( Đ1, Đ2 sáng 30%, Đ3, Đ4 sáng 70%, Đ5,Đ6 sáng 100%)

 
Chỉ tiêu ánh sáng Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi trung bình (lux) 300 -- --
Mật độ công suất (W/m2) -- -- --
 
 

Hoạt cảnh 3: trình chiếu video ( Đ1, Đ2 tắt; Đ3, Đ4, Đ5, Đ6 Sáng 30%)

 
Chỉ tiêu ánh sáng Kết quả Tiêu chuẩn Đánh giá
Độ rọi trung bình (lux) 100 -- --
Mật độ công suất (W/m2) -- -- --