Tự hào về dân tộc và nhân dân anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta.

Ngày 28/4/1964 Bác Hồ về thăm Rạng Đông, lời dạy của Bác khi Người về thăm nhà máy là di sản tinh thần vô giá. 60 năm qua, lớp lớp các thế hệ Người Rạng Đông thi đua thực hiện lời dạy của Bác, đã viết lên câu chuyện của thế hệ mình, làm nên một Rạng Đông ngày hôm nay, xứng đáng với lời nguyện ước: “Phát triển để mãi mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng & có Bác Hồ - Làm thỏa lòng Bác mong!”.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, Rạng Đông đã có một tập thể đoàn kết, trên dưới một lòng, muôn người như một, ở đó Đảng bộ giữ được vai trò lãnh đạo toàn diện và là tinh hoa trí tuệ, hạt nhân đoàn kết trong toàn Công ty, đưa công ty vượt qua mọi khó khăn, phát triển nhanh và bền vững.

Chúc mừng Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, chúc mừng Đảng bộ Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông.

Một số hình ảnh của buổi lễ