Menu

Danh mục sản phẩm

Bóng đèn led tuýp

Vật liệu nhựa

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 18W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N02 120/18W

Bóng đèn LED Tuýp T8 1.2m 20W thủy tinh bọc nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 118.800 VNĐ
Model: T8 N02 1200/20W

Bóng đèn LED Tuýp T8 0.6m 10W nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 106.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N01 60/10W (S)

Bóng đèn LED Tuýp 1.2m T8 18W nhựa

Giá bán lẻ đề xuất: 150.700 VNĐ
Model: LED TUBE T8 N01 120/18W (S)