MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
"Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Phải nói Rạng Đông là một trong những số ít doanh nghiệp biết trân trọng và khai thác hiệu quả nguồn tri thức đưa vào trong thực tiễn sản xuất"
PGS.TS Đỗ Xuân Thành
Giám Đốc Khoa học Trung tâm R&D CS Rạng Đông,
Nguyên Viện phó Viện Khoa học vật liệu – Viện KH&CN Việt Nam
PGS.TS Đỗ Xuân Thành
1900.2098