Menu

TRUNG TÂM R&D CHIẾU SÁNG RẠNG ĐÔNG

Được thành lập từ năm 2011, Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông được coi là “Bộ não khoa học Công nghệ” của Công ty. Nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu phát triển nguồn sáng mới, xây dựng Hệ thống & Giải pháp chiếu sáng xanh với mong muốn đem đến không gian chiếu sáng tiện nghi, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
"Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Phải nói Rạng Đông là một trong những số ít doanh nghiệp biết trân trọng và khai thác hiệu quả nguồn tri thức đưa vào trong thực tiễn sản xuất"
PGS.TS Đỗ Xuân Thành
Giám Đốc Khoa học Trung tâm R&D CS Rạng Đông,
Nguyên Viện phó Viện Khoa học vật liệu – Viện KH&CN Việt Nam
Chi tiết
Ý kiến các nhà KH
Chuyên mục KHCN
LỰC LƯỢNG KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM
" Đến nay Rạng Đông đã thu hút được hơn 40 các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm. Đây là lực lượng chuyên gia chất lượng cao, các Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, từ các Viện, trường trên toàn quốc"
Chi tiết
Xem thêm
NĂNG LỰC KHCN CỦA TRUNG TÂM
Hàng năm Rạng Đông dành 2% doanh thu cho đầu tư thiết bị công nghệ (đầu tư phần cứng), đầu tư 20% lợi nhuận sau thuế cho phát triển khoa học công nghệ (đầu tư phần mềm). Đến nay Trung tâm đã có một hệ thống thiết bị đo đạc, kiểm soát chất lượng hiện đại tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu và thử nghiệm
Chi tiết
Xem thêm
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHIẾU SÁNG CHUYÊN DỤNG
Cùng với nghiên cứu phát triển nguồn sáng mới, Trung tâm R&D nghiên cứu phát triển hệ thống giải pháp chiếu sáng xanh trong các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn, qui chuẩn về chiếu sáng. Trung tâm cũng đang nghiên cứu phát triển giải pháp chiếu sáng trong nông nghiệp công nghệ cao đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Chiếu sáng NNCNC
HT&GP chiếu sáng
PHÁT TRIỂN NGUỒN SÁNG MỚI
Sau hơn 6 năm thành lập, Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông đã đạt được những bước đột phá, làm chủ khoa học công nghệ, đưa Rạng Đông tiên phong trong phát triển nguồn sáng mới đa dạng, động bộ, uy tín, tin cậy, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng
Phát minh - sáng chế
Dàn sản phẩm ĐMST
TRUNG TÂM R&D CHIẾU SÁNG RẠNG ĐÔNG
Được thành lập từ năm 2011, Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông được coi là "Bộ não khoa học Công nghệ" của Công ty. Nhiệm vụ của Trung tâm là nghiên cứu phát triển nguồn sáng mới, xây dựng Hệ thống & Giải pháp chiếu sáng xanh với mong muốn đem đến không gian chiếu sáng tiện nghi, tiết kiệm điện và thân thiện với môi trường
Video
Chứng nhận
Sơ đồ tổ chức
MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH TRONG DOANH NGHIỆP
"Tôi đã có 30 năm kinh nghiệm nghiên cứu tại Viện khoa học và công nghệ Việt Nam. Phải nói Rạng Đông là một trong những số ít doanh nghiệp biết trân trọng và khai thác hiệu quả nguồn tri thức đưa vào trong thực tiễn sản xuất"
PGS.TS Đỗ Xuân Thành
Giám Đốc Khoa học Trung tâm R&D CS Rạng Đông,
Nguyên Viện phó Viện KHVL – Viện KH&CN Việt Nam
Chi tiết
Ý kiến các nhà KH
Chuyên mục KHCN
LỰC LƯỢNG KHOA HỌC CỦA TRUNG TÂM

"Đến nay Rạng Đông đã thu hút được hơn 40 các nhà khoa học làm việc tại Trung tâm. Đây là lực lượng chuyên gia chất lượng cao, các Giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, kỹ sư, từ các Viện, trường trên toàn quốc"

Chi tiết
Xem thêm
NĂNG LỰC KHCN CỦA TRUNG TÂM
Hàng năm Rạng Đông dành 2% doanh thu cho đầu tư thiết bị công nghệ (đầu tư phần cứng), đầu tư 20% lợi nhuận sau thuế cho phát triển khoa học công nghệ (đầu tư phần mềm). Đến nay Trung tâm đã có một hệ thống thiết bị đo đạc, kiểm soát chất lượng hiện đại tạo điều kiện cho các nhà khoa học nghiên cứu và thử nghiệm
Chi tiết
Xem thêm
NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN CHIẾU SÁNG CHUYÊN DỤNG
Cùng với nghiên cứu phát triển nguồn sáng mới, Trung tâm R&D nghiên cứu phát triển hệ thống giải pháp chiếu sáng xanh trong các công trình xây dựng đáp ứng yêu cầu khắt khe của tiêu chuẩn, qui chuẩn về chiếu sáng. Trung tâm cũng đang nghiên cứu phát triển giải pháp chiếu sáng trong nông nghiệp công nghệ cao đồng hành cùng nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Chiếu sáng NNCNC
HT&GP chiếu sáng
PHÁT TRIỂN NGUỒN SÁNG MỚI
"Sau 5 năm thành lập, Trung tâm R&D Chiếu sáng Rạng Đông đã đạt được những bước đột phá, làm chủ khoa học công nghệ, đưa Rạng Đông tiên phong trong phát triển nguồn sáng mới đa dạng, động bộ, uy tín, tin cậy, đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng"
Phát minh - sáng chế
Dàn sản phẩm ĐMST