Menu

Danh mục sản phẩm

Công nghệ sản phẩm

Sử dụng pin năng lượng mặt trời

Bộ lưu điện đa năng

Giá bán lẻ đề xuất: 1.496.000 VNĐ
Model: BLD

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 90W

Giá bán lẻ đề xuất: 4.796.000 VNĐ
Model: CP01.SL/90W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.166.000 VNĐ
Model: CP01SL/10W

Đèn chiếu pha năng lượng mặt trời 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.925.000 VNĐ
Model: CP01SL/40W

Đèn đường năng lượng mặt trời 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 3.960.000 VNĐ
Model: CSD01SL/30W

Đèn đường năng lượng mặt trời 15W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.232.000 VNĐ
Model: CSD02SL/15W

Đèn đường năng lượng mặt trời 50W

Giá bán lẻ đề xuất: 5.500.000 VNĐ
Model: CSD01SL/50W