Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED Smartlighting

Bộ sản phẩm điều khiển bằng Remote

Đèn LED âm trần Downlight 110/9W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 352.000 VNĐ
Model: D AT16L 110/9W.RF

Đèn LED dây hắt trần - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: RD-LD01.RF

Bộ điều khiển cầm tay S1

Giá bán lẻ đề xuất: 213.400 VNĐ
Model: RD SC.S1

Bộ nguồn LED dây

Giá bán lẻ đề xuất: 1.266.100 VNĐ
Model: RD - BN LD01.RF

Bộ điều khiển cầm tay M1

Giá bán lẻ đề xuất: 478.500 VNĐ
Model: RD SC.M1

Đèn LED âm trần Downlight 90/7W (Điều khiển bằng Remote)

Giá bán lẻ đề xuất: 308.000 VNĐ
Model: D AT16L 90/7W.RF

Đèn LED ốp trần 490/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN19L 490/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN20L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN21L 500/40W.RF

Đèn LED ốp trần 500/40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.817.200 VNĐ
Model: D LN22L 500/40W.RF

Đèn LED Panel 60x60 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 60x60/40W.RF

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF