Menu

Ruột PhíchRuột Phích 1040
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1040
Model: RF 1040
Giá bán lẻ đề xuất: 75.020 VNĐ
Ruột Phích 3,2 lít
 • Dung tích: 3.2 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Thay thế cho ruột: RD - 3245N1.E
Model: RF 3245
Giá bán lẻ đề xuất: 116.600 VNĐ
Ruột Phích 2 lít
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Thay thế cho ruột: Phích 2035
Model: RF 2035
Giá bán lẻ đề xuất: 82.940 VNĐ
Ruột Phích 1055
 • Dung tích: 1.0 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1055
Model: RF 1055
Giá bán lẻ đề xuất: 107.800 VNĐ
Ruột Phích 1045
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 1045
Model: RF 1045
Giá bán lẻ đề xuất: 75.020 VNĐ
Ruột phích 0850
 • Dung tích: 850 ml
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6h:≥50˚C
 • Thay thế cho ruột: dòng Phích 0879
icon sticker
Model: RF 0850
Giá bán lẻ đề xuất: 88.000 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678