Menu

Phích tràPhích Đựng Nước 1 Lít 1038 N1
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1038 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 148.500 VNĐ
Phích pha trà 0,9 Lít N1
 • Dung tích: 0,9 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
Model: RD 0940 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 183.700 VNĐ
Phích pha trà 1 Lít 1040 N1
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1040 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 169.400 VNĐ
Phích pha trà 1 Lít 1040 N2
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Nhựa TPE
icon sticker
Model: RD 1040 N2
Giá bán lẻ đề xuất: 154.000 VNĐ
Phích Pha trà 1040 1 Lít
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 165.000 VNĐ
Phích Pha trà 1045 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 TS.E
Giá bán lẻ đề xuất: 205.480 VNĐ
Phích Pha trà 1045 N1 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 299.200 VNĐ
Phích Pha trà 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: nhựa ABS
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 314.600 VNĐ
Phích Pha trà 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 75 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1055 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 296.340 VNĐ
Phích Pha trà 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
Model: RD 1055 TS
Giá bán lẻ đề xuất: 214.720 VNĐ
Phích Đựng Nước 1,2 Lít N1
 • Dung tích: 1,2 lít
 • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
Model: RD 1235 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 156.200 VNĐ
Phích Pha trà 1542 N2 1,5 Lít
 • Dung tích: 1,5 lít
 • Vật liệu: vỏ nhựa ABS
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1542 N2.E
Giá bán lẻ đề xuất: 324.500 VNĐ
Phích pha trà thảo dược 1.5 lít
 • Dung tích: 1,5 lít
 • Vật liệu: thân,vai nhựa PV
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
Model: RD 1565 N1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 324.500 VNĐ
Phích Pha trà 1.3 Lít
 • Dung tích: 1.3 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Phin: Lọc trà, cây hương liệu
 • Rót nước: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥75 ˚C
icon sticker
Model: RD-1355TS
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678