Menu

Phích - Ruột OEMRuột phích
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6 giờ: ≥ 82˚C
Model: RF A0
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu:thân Inox, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6 giờ:80 ˚C
 • Gioăng: Silicol
Model: RD 2045 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích:2.5 lít
 • Vật liệu:thân Inox, vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6 giờ: ≥ 80 ˚C
 • Phích sử dụng cần gạt
 • Gioăng Silicol
Model: RD 2545 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6 giờ: ≥ 82˚C
Model: RF C0
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 2 giờ: ≥ 90˚C
Model: RF 28764
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 2 giờ: ≥ 90˚C
Model: RF 28763
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1,8 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6 giờ: ≥ 85˚C
Model: RF T1
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1,8 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 2 giờ: ≥ 91˚C
Model: RF 27002
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích: (0.95 ÷ 1.1) lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 24 giờ: ≥ 61˚C
Model: RF 1040 TG
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Ruột phích
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thủy tinh
 • Nhiệt độ sau 6 giờ: ≥ 75˚C
Model: RF 1040 MC
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Phích đựng nước nóng
 • Dung tích:1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần gạt
 • Nhiệt độ sau 6 giờ:≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicol
Model: RD 1045 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678