Phích giữ nhiệtPhích Giữ nhiệt 0,45L
  • Dung tích:0.45 lít
  • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
  • Nhiệt độ sau 6h: ≥70 ˚C
Model: RD 04528 N1
Giá bán lẻ đề xuất: 85.800 VNĐ
Phích Giữ nhiệt 0,5L
  • Dung tích:0.5 lít
  • Vật liệu:thân nhựa, vai nhựa
  • Nhiệt độ sau 6h: ≥70 ˚C
Model: RD 0538N1
Giá bán lẻ đề xuất: 85.800 VNĐ
Phích Giữ nhiệt 1L
  • Dung tích: 1 lít
  • Vật liệu: thân nhựa, vai nhựa
  • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
  • Gioăng: Silicon
Model: RD 1038 N2
Giá bán lẻ đề xuất: 116.600 VNĐ