Menu

Phích cà phêPhích Bơm nước 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1045 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 308.660 VNĐ
Phích Bơm nước 2 Lít
 • Dung tích: 2 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 369.820 VNĐ
Phích Bơm nước 2 Lít 2045 TS
 • Dung tích:2 lít
 • Vật liệu: thân sắt, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2045 TS.E
Giá bán lẻ đề xuất: 335.280 VNĐ
Phích Bơm nước 2.5 Lít
 • Dung tích: 2.5 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Rót nước: dạng cần bơm
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 80 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 2545 ST1.E
Giá bán lẻ đề xuất: 414.040 VNĐ
Phích Cafe 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: Thân Inox, Vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1040 ST2.E
Giá bán lẻ đề xuất: 226.600 VNĐ
Phích Cafe 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: Thân Inox, Vai nhựa
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥ 78 ˚C
 • Gioăng: Silicon
Model: RD 1040 ST3.E
Giá bán lẻ đề xuất: 330.000 VNĐ
Phích cà phê 1 Lít
 • Dung tích: 1 lít
 • Vật liệu: thân Inox, vai nhựa
 • Nắp Phích: dạng nút ấn
 • Nhiệt độ sau 6h: ≥78 ˚C
Model: RD 1040 ST2
Giá bán lẻ đề xuất: 199.980 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678