Menu

Danh mục sản phẩm

Đèn LED panel

Panel dài

Đèn LED Panel chiếu thẳng 30x120 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.064.800 VNĐ
Model: D P06 30x120/40W

Đèn LED Panel 30x120 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Model: D P08 30x120/40W

Đèn LED Panel 60x120 80W

Giá bán lẻ đề xuất: 2.153.800 VNĐ
Model: D P08 60x120/80W

Đèn LED Panel 30x120 40W - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 1.580.700 VNĐ
Model: P07 30x120/40W.RF

Đèn LED Panel smart wifi 40w

Giá bán lẻ đề xuất: 2.420.000 VNĐ
Model: D P02L 30x120/40W.WF

Đèn LED Panel 30x120 40W Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.908.500 VNĐ
Model: P07.BLE 300x1200/40W