Ổ cắm

Ổ cắm kéo dài 2m

Ổ cắm kéo dài 2m

Model: OC05 3C/2M/10A
Ổ cắm kéo dài 5m

Ổ cắm kéo dài 5m

Model: OC05 3C/5M/10A
Ổ cắm kéo dài 2m

Ổ cắm kéo dài 2m

Model: OC06 6C/2M/10A
Ổ cắm kéo dài 5m

Ổ cắm kéo dài 5m

Model: OC06 6C/5M/10A
Ổ cắm kéo dài 2m

Ổ cắm kéo dài 2m

Model: OC05.V2 3C/2M/10A
Ổ cắm kéo dài 5m

Ổ cắm kéo dài 5m

Model: OC05.V2 3C/5M/10A
Ổ cắm kéo dài 2m

Ổ cắm kéo dài 2m

Model: OC06.V2 6C/2M/10A
Ổ cắm kéo dài 5m

Ổ cắm kéo dài 5m

Model: OC06.V2 6C/5M/10A
Ổ cắm đa năng USB 3m

Ổ cắm đa năng USB 3m

Model: OC02.USB 3C/3M/10A
Ổ cắm đa năng USB 5m

Ổ cắm đa năng USB 5m

Model: OC02.USB 3C/5M/10A
Ổ cắm đa năng 3m

Ổ cắm đa năng 3m

Model: OC02 4C/3M/10A
Ổ cắm đa năng 5m

Ổ cắm đa năng 5m

Model: OC02 4C/5M/10A
Ổ cắm máy bơm an toàn

Ổ cắm máy bơm an toàn

Model: OC03.MB 16A
Ổ cắm âm tường cao cấp

Ổ cắm âm tường cao cấp

Model: OCAT04K 2C/16A

DANH MỤC SẢN PHẨM

1900.2098