"Bằng cách điều khiển
chức năng quang hợp,

con người có thể
khai thác cây xanh vô hạn"

- Timiriazep -

Rạng Đông đồng hành cùng
nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Dàn sản phẩm NNCNC
Video
"Bằng cách điều khiển chức năng quang hợp
con người có thể khai thác cây xanh vô hạn"
- Timiriazep -
Rạng Đông đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam
Dàn sản phẩm NNCNC
Video
LĨNH VỰC CHIẾU SÁNG NÔNG NGHIỆP
Video
Dàn sản phẩm NNCNC
CHIẾU SÁNG NGƯ NGHIỆP
40% Chi phí đánh bắt thủy sản là do chiếu sáng
Đèn LED chuyên dụng Rạng Đông là giải pháp hoàn hảo
 • Tiết kiệm năng lượng tới 30%
 • Đạt hiệu quả đánh bắt cao
 • Giảm chi phí bảo trì, thay thế
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NGƯ NGHIỆP
40% Chi phí đánh bắt thủy sản là do chiếu sáng
Đèn LED chuyên dụng Rạng Đông là giải pháp hoàn hảo
 • Tiết kiệm năng lượng tới 30%
 • Đạt hiệu quả đánh bắt cao
 • Giảm chi phí bảo trì, thay thế
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CS ĐIỀU KHIỂN RA HOA CÂY HOA CÚC
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
Chi tiết
Video
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CS ĐIỀU KHIỂN RA HOA CÂY HOA CÚC
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
Chi tiết
Video
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
Chi tiết
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NUÔI CÂY MÔ
Phát triển thị trường chiếu sáng chuyên dụng là một trong những thế mạnh của Rạng Đông. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng chăn nuôi, chiếu sáng đánh bắt thủy sản, chiếu sáng bảo quản, chiếu sáng rau sạch…Với những giải pháp chiếu sáng này sẽ đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống xã hội
Chi tiết
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NUÔI CÂY MÔ
Phát triển thị trường chiếu sáng chuyên dụng là một trong những thế mạnh của Rạng Đông. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng chăn nuôi, chiếu sáng đánh bắt thủy sản, chiếu sáng bảo quản, chiếu sáng rau sạch…Với những giải pháp chiếu sáng này sẽ đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống xã hội
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn