"Bằng cách điều khiển
chức năng quang hợp,

con người có thể
khai thác cây xanh vô hạn"

- Timiriazep -

Rạng Đông đồng hành cùng
nông nghiệp, nông dân, nông thôn Việt Nam
Xem sản phẩm
Video
"Bằng cách điều khiển chức năng quang hợp
con người có thể khai thác cây xanh vô hạn"
- Timiriazep -
Rạng Đông đồng hành cùng nông nghiệp, nông thôn, nông dân Việt Nam
Xem sản phẩm
Video
CHIẾU SÁNG NGƯ NGHIỆP
40% Chi phí đánh bắt thủy sản là do chiếu sáng
Đèn LED chuyên dụng Rạng Đông là giải pháp hoàn hảo
 • Tiết kiệm năng lượng tới 30%
 • Đạt hiệu quả đánh bắt cao
 • Giảm chi phí bảo trì, thay thế
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NGƯ NGHIỆP
40% Chi phí đánh bắt thủy sản là do chiếu sáng
Đèn LED chuyên dụng Rạng Đông là giải pháp hoàn hảo
 • Tiết kiệm năng lượng tới 30%
 • Đạt hiệu quả đánh bắt cao
 • Giảm chi phí bảo trì, thay thế
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CS ĐIỀU KHIỂN RA HOA CÂY HOA CÚC
Sử dụng bóng đèn LED Rạng Đông
 • Sử dụng Chip LED Samsung hiệu suất cao
 • Cường độ ánh sáng tăng 15% so với đèn Compact 20W vàng
 • Có phổ ánh sáng phù hợp để điều khiển ra hoa cây hoa cúc thương phẩm và nhân giống
 • Tiết kiệm 50% điện năng và tuổi thọ gấp 3 lần so với đèn Compact thông thường.
 • Đèn LED sử dụng Cover trong cho độ rọi hiệu dụng tăng 25% và công suất chuyển đổi Phytochrome tăng 14% so với đèn LED thông thường.
Chi tiết
Video
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CS ĐIỀU KHIỂN RA HOA CÂY HOA CÚC
sử dụng bóng đèn LED Rạng Đông
 • Sử dụng Chip LED Samsung hiệu suất cao
 • Cường độ ánh sáng tăng 15% so với đèn Compact 20W vàng
 • Có phổ ánh sáng phù hợp để điều khiển ra hoa cây hoa cúc thương phẩm và nhân giống
 • Tiết kiệm 50% điện năng và tuổi thọ gấp 3 lần so với đèn Compact thông thường.
 • Đèn LED sử dụng Cover trong cho độ rọi hiệu dụng tăng 25% và công suất chuyển đổi Phytochrome tăng 14% so với đèn LED thông thường.
Chi tiết
Video
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG
Sử dụng bóng đèn LED Rạng Đông
 • Ứng dụng công nghệ đèn LED, hiệu suất cao, tiết kiệm điện, tuổi thọ dài.
 • Có phổ ánh sáng chuyên dụng, cho khả năng kích thích ra hoa thanh long cao 20-25% so với đèn compact thông thường.
 • Thay thế trực tiếp đèn sợi đốt 60W, Halogen 42W, Compact 23W.
 • Tiết kiệm hơn 80% điện năng so với đèn sợi đốt 60W và Halogen 42W.
 • Tiết kiệm 50% điện năng so với đèn Compact thường.
Chi tiết
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG CÂY THANH LONG
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Giảm thời gian chiếu sáng từ 8 giờ xuống còn 4giờ/ngày (cây hoa cúc thương phẩm)
 • Giảm thời gian thu hoạch (câygiống) từ 10 ngày xuống còn 7 ngày.
 • Tiết kiệm 80% điện năng (so với bóng đèn sợi đốt)
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NUÔI CÂY MÔ
Phát triển thị trường chiếu sáng chuyên dụng là một trong những thế mạnh của Rạng Đông. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng chăn nuôi, chiếu sáng đánh bắt thủy sản, chiếu sáng bảo quản, chiếu sáng rau sạch…Với những giải pháp chiếu sáng này sẽ đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống xã hội
Chi tiết
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG NUÔI CÂY MÔ
Phát triển thị trường chiếu sáng chuyên dụng là một trong những thế mạnh của Rạng Đông. Chúng tôi đang nghiên cứu những giải pháp chiếu sáng trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, chiếu sáng chăn nuôi, chiếu sáng đánh bắt thủy sản, chiếu sáng bảo quản, chiếu sáng rau sạch…Với những giải pháp chiếu sáng này sẽ đem lại hiệu quả giá trị kinh tế cao, nâng cao đời sống xã hội
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG RAU SẠCH TRONG NHÀ
GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG RAU SẠCH TRONG NHÀ SỬ DỤNG ĐÈN LED RẠNG ĐÔNG
 • Có phổ ánh sáng chuyên dụng phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây
 • Điện năng tiêu thụ giảm 60% và cường độ ánh sáng tăng 33% so với khi sử dụng đèn tuýp HQ T10
 • Tuổi thọ cao, góc mở 900 giúp tập trung ánh sáng lên cây, phần chiếu sáng hữu ích đạt 70% ÷ 80%
Chi tiết
Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
CHIẾU SÁNG RAU SẠCH TRONG NHÀ
Bóng đèn compact phổ đỏ Rạng Đông
 • Có phổ ánh sáng chuyên dụng phù hợp cho sự sinh trưởng và phát triển của cây
 • Điện năng tiêu thụ giảm 60% và cường độ ánh sáng tăng 33% so với khi sử dụng đèn tuýp HQ T10
 • Tuổi thọ cao, góc mở 900 giúp tập trung ánh sáng lên cây, phần chiếu sáng hữu ích đạt 70% ÷ 80%
Chi tiết
Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn
1900.2098