Máng đènMáng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.136.300 VNĐ
Máng đèn tam giác
 • Lắp với bóng đèn: LED TUBE 1,2mx2
 • Không Balat
 • Kích thước (DxRxC)mm: 1247x160x72
 • Khối lượng máng: 2,0 kg
icon sticker
Model: FS 20/18Wx2 TG
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Máng đèn tam giác
 • Lắp với bóng đèn: LED TUBE 1,2m
 • Không Balat
 • Kích thước (DxRxC)mm: 1247x116x88
 • Khối lượng máng: 1,4 kg
icon sticker
Model: FS 20/18Wx1 TG
Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Máng HQ nổi trần M10
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M10 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.146.200 VNĐ
Máng Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 205.700 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:02 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x2 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 86.900 VNĐ
Máng Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 113.300 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 0,6m 10/12W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(628x48x68)mm
Model: FS 20/18x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Máng LED TUBE M9
 • Nguồn sáng:01 Bóng LED TUBE 1,2m 18/20W
 • Không balát
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 69.300 VNĐ
Máng đèn Huỳnh quang
 • Nguồn sáng:01 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1233x48x68)mm
Model: FS 40/36x1 M9
Giá bán lẻ đề xuất: 135.300 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:02 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x300x96)mm
Model: FS 40/36x2 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.146.200 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:04 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x4 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.892.000 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 0,6m 20/18W
 • Balát:Điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(627x605x96)mm
Model: FS 20/18x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.051.600 VNĐ
Máng HQ âm trần M6
 • Nguồn sáng:03 Bóng HQ 1,2m 40/36W
 • Balát: điện tử
 • Kích thước (DxRxC):(1237x605x96)mm
Model: FS 40/36x3 M6 (ĐT)
Giá bán lẻ đề xuất: 1.597.200 VNĐ
Danh mục sản phẩm

Hỗ trợ trực tuyến


Hotline

0942 669 678