Menu

Danh mục sản phẩm

Loại bóng

LED M36

Đèn LED M36 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: B.Đ M36L 30/10W

Đèn LED M36 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 319.000 VNĐ
Model: B.Đ M36L 120/40W

Đèn LED M36 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 188.100 VNĐ
Model: B.Đ M36L 60/20W

Đèn LED M36 40W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 466.400 VNĐ
Model: M36 ĐM 1200/40W