Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

LED M36

Đèn LED M36 10W

Giá bán lẻ đề xuất: Liên hệ
Model: B.Đ M36L 30/10W

Đèn LED M36 40W

Giá bán lẻ đề xuất: 334.400 VNĐ
Model: B.Đ M36L 120/40W

Đèn LED M36 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 207.900 VNĐ
Model: B.Đ M36L 60/20W

Đèn LED M36 40W đổi màu

Giá bán lẻ đề xuất: 490.600 VNĐ
Model: M36 ĐM 1200/40W