Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

LED M15

Bộ đèn LED Âm trần 600x600 M15 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.170.400 VNĐ
Model: BD M15L 60x60/36W SS

Bộ đèn LED Âm trần 300x1200 M15 36W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.170.400 VNĐ
Model: BD M15L 30x120/36W SS

Bộ đèn LED Âm trần 600x1200 M15 72W

Giá bán lẻ đề xuất: 1.722.600 VNĐ
Model: BD M15L 60x120/72W SS