Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

LED lowbay

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 10W

Giá bán lẻ đề xuất: 202.400 VNĐ
Model: D LB01L/10W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 20W

Giá bán lẻ đề xuất: 301.400 VNĐ
Model: D LB01L/20W

Đèn LED Nhà xưởng Lowbay 30W

Giá bán lẻ đề xuất: 464.200 VNĐ
Model: D LB01L/30W