Menu

Danh mục sản phẩm

Chọn theo loại bóng

LED dây

Led dây chiếu sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Model: LD01 1000/9W

Bộ đèn LED dây RGB Wifi

Giá bán lẻ đề xuất: 1.587.300 VNĐ
Model: D LD01 RGBW.WF

Led dây chiếu sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 48.400 VNĐ
Model: LD01 1000/7W

Led dây chiếu sáng

Giá bán lẻ đề xuất: 80.300 VNĐ
Model: LD01 ĐM 1000/9W

Đèn led dây đổi màu CCT Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.155.000 VNĐ
Model: LD01.RF.BLE 1000/7W

Đèn led dây RGBCW 16 triệu màu Bluetooth

Giá bán lẻ đề xuất: 1.485.000 VNĐ
Model: LD01.BLE. RGBCW 1000/3W

Led dây trang trí

Giá bán lẻ đề xuất: 68.200 VNĐ
Model: LD01.R 1000/7W

Led dây trang trí

Giá bán lẻ đề xuất: 68.200 VNĐ
Model: LD01.B 1000/7W

Led dây trang trí

Giá bán lẻ đề xuất: 72.600 VNĐ
Model: LD01 1000/12W (12VDC)

Bộ nguồn LED dây

Giá bán lẻ đề xuất: 1.266.100 VNĐ
Model: RD - BN LD01.RF

Đèn LED dây hắt trần - điều khiển bằng Remote

Giá bán lẻ đề xuất: 160.600 VNĐ
Model: RD-LD01.RF